Hvordan kan du hjælpe som frivillig?

December måned er allerede godt i gang, og du har sikkert ikke kunne undgå at lægge mærke til alle de reklamer i s-toget, bagpå busserne, i fjernsynet og på de sociale medier, der opfordrer dig til at give penge til den ene eller anden velgørenhed. Man kan få dårlig samvittighed over ikke at gøre noget, når man udmærket godt ved, hvor privilegeret man selv er, og hvor lidt andre har. Stadigvæk kan man føle, at det ikke rigtig rykker noget at donere et par hundrede kroner. Men det er faktisk andre muligheder for at hjælpe flygtninge og indvandrer, end med penge.

Bliv netværksfamilie for en flygtninge- eller indvandrerfamilie

Har du og/eller din familie lyst til at støtte en indvandre og dennes familie, så kan I blive netværksfamilie. Ofte kan det være svært for flygtninge/indvandrer at finde fodfæste i Danmark, og de mindste ting, såsom indkøb, at lære sit nærmiljø at kende eller finde ud af, hvordan man bruger e-boks, kan virke som en stor udfordring. Der er ikke nogle faste regler for, hvad man skal lave sammen –  det tager udgangspunkt i den enkelte flygtning/flygtningefamilies behov, så det kan spænde over alt, lige fra at hjælpe til med at købe billigt playstation 4 tilbehør, til at få oplevelser ude af huset.

Man engagerer sig for et år af gangen – her får man hjælp og vejledning til de problemstillinger, der kan opstå i relationen undervejs, af en konsulent hos frivillignet. Efter året er gået, viser erfaringen, at relationen ofte har udviklet sig til et venskab, hvorefter det er op til familien og indvandren/flygtningen selv  at vurdere, hvordan den videre relation skal foregå.

Bliv mentor for en flygtning eller indvandre

En af de bedste måder at integrerer flygtninge og indvandrer på, er ved at gøre det muligt for dem at komme ud på arbejdsmarkedet. Vejen hertil ligger ofte gennem en uddannelse af en slags. Det kan være svært for alle at starte på studie, hvis man ikke har erfaring med det, og heller ikke kender nogen i sin nærmeste omgangskreds, der har taget en uddannelse. Når det dermed foregår i et andet land og på et andet sprog, kan der være ekstra mange udfordringer. I den forbindelse kan du, som frivillig, blive enten studie- eller beskæftigelsesmentor for en flygtning/indvandre, der har brug for hjælp til at starte på et studie eller komme ud på arbejdsmarkedet. Forud for forløbet bliver man af frivillignet.dk parret med en flygtning/indvandrer, som passer til ens situation. Derudover planlægger man, ved en af de indledende møder, hvilke målsætninger, der er for samarbejdet. En studiementor og mentee er ofte parret over en længere tidsperiode, mens en beskæftigelsesmentor vil være parret sammen med sin mentee i en periode på 3 måneder. For denne slags mentorskaber, vil det være et krav, at man er godt rodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at man har et stort netværk at trække på.

Bliv lektiehjælper for en flygtning eller indvandre

Har du et par timer til overs hver uge, så bliv lektiehjælper. Det kan både være for børn, for unge, eller for ældre, som er i gang med en uddannelse. Det er en god måde for flygtninge og indvandrer at træne deres danske sprog samtidig med, at de får hjælp til lektierne. Ofte vil lektiecafeerne finde sted 1-2 gange ugentligt, og her får man, som frivillig, nogle faste vagter.

Herudover findes der et hav af andre frivillige muligheder, der gør det muligt at hjælpe flygtninge og indvandrer. Læs mere på frivillignet.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *