Forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Hvis man som udlænding har fået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, er denne opholdstilladelse som udgangspunkt tidsbegrænset. Ønsker man således at blive boende i Danmark efter denne er udløbet, er det vigtigt, at der på ny søges om opholdstilladelse og dermed forlængelse af den, man har i forvejen.

For at få forlænget sin opholdstilladelse er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Disse kan du læse mere om herunder.

Godt at vide, når du søger om forlængelse af opholdstilladelse

Det er vigtigt, at man i forbindelse med ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, er opmærksom på, at der gælder forskellige regler.

Hvilke regler der gælder afgøres af, om man har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en person, som har tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde eller studier – eller om man har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med en person, der ikke har tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark som led i arbejde eller studier.

Opholdstilladelse som mefølgende familiemedlem

Har man opholdstilladelse som et medfølgende familiemedlem til en person, som har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af enten arbejde eller studier, så er det styrelsen for International Rekruttering og Integration, der behandler ansøgningen.

Normalvis får medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstager lige så lang opholdstilladelse som denne. Der gives dog højst 4 års opholdstilladelse ad gangen med mulighed for forlængelse.

Hvis arbejdstagerens opholdstilladelse forlænges, vil det samme gælde for det medfølgende familiemedlem – så længe at familien fortsat lever sammen på samme adresse.

Opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Har man opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med en person, der ikke har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde eller studier, er det derimod Udlændingestyrelsen, der behandler ansøgningen om forlængelse af opholdstilladelse.

Ønskes opholdstilladelsen forlænget, er der en række krav, som man skal leve op til. Har man opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring indebærer disse krav blandt andet: økonomisk sikkerhed, boligkrav, selvforsørgelseskrav samt at ægtefællen i Danmark er fastboende i Danmark. Dertil er det vigtigt at bemærke, at en opholdstilladelse højst forlænges til udløbet af en eventuelt økonomisk sikkerhed.

Har man opholdstilladelse som familiesammenført barn, er det et krav, at:

  • forælderen til barnet er fastboende i Danmark og at barnet bor ved denne person
  • forælderen til barnet råder over en selvstændig bolig af en rimelig størrelse
  • forælderen til barnet ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *