Arbejde i Danmark som udlænding?

For at bo og arbejde i Danmark skal man have en opholds- og arbejdstilladelse, hvis man er statsborger af et land uden for EU. Er man statsborger inden for EU, er der fri bevægelighed for arbejdskraft, og en opholdstilladelse er altså ikke krævet.

Muligheden for at bo og arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af ens kvalifikationer. Herunder kan du se, hvilke kvalifikationer, der kvalificerer til arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

Der findes en række ordninger, som gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, hvilke vi gennemgår herunder.

 • Positivlisten
 • Beløbsordningen
 • Fast-track ordningen
 • Forskere, gæsteforskere og ph.d-studerende
 • Start-up Denmark ordningen
 • Etableringskortet
 • Trainees
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Grupper, som er fritaget for kravet om arbejdstilladelse

Positivlisten

Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der i Danmark er mangel på arbejdskraft.

Personer som er blevet tilbudt et job inden for et af disse erhverv, og som har de fornødne kvalifikationer og uddannelse, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked.

Ligesom det danske arbejdsmarked udvikler sig, ændrer positivlisten sig. Derfor er det en god idé at holde sig orienteret ud i den løbende.

Beløbsordningen

Beløbsordningen betyder, at personer som er tilbudt et job i Danmark med en løn over et vist beløb har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked.

En grundlæggende betingelse i forbindelse med beløbsordningen er derfor, at vedkommende fra udlandet skal have en årlig løn på minimum 400.000 kr.

Dertil stilles en række betingelse, som vedrører både arbejdsgiver og arbejdstager. Disse kan du læse meget mere om her.

Fast-track ordningen

Opholdstilladelse efter fast-track ordningen forudsætter, at den virksomhed hvor den udenlandske person ønsker ansættelse er certificeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Ordningen betyder i al sin enkelhed, at virksomheder med denne type certifikation får mulighed for hurtig jobstart for visse typer af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Forskere og gæsteforskere

Forskere og gæsteforskere har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Der er dog en række særlige betingelser, som disse skal leve op til.

Dertil skal det også bemærkes, at der gælder forskellige regler, alt efter om der er tale op forskere, gæsteforske og ph.d.-studerende.

Start-up Denmark ordningen

Med start-up Denmark ordningen gøres det muligt for iværksættere at drive en selvstændig virksomhed i Danmark.

Etableringskortet

Et etableringskort giver udlændinge, der afslutter en dansk kandidatgrad eller dansk ph.d.-grad mulighed for at få en opholdstilladelse med henblik på at etablere sig i Danmark efter endt uddannelse.

Trainees

Det er muligt for trainees at arbejde i en virksomhed i Danmark i en kortere periode for at uddanne sig.

Her kan der gives opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge med særlige individuelle kvalifikationer.

Dette omfatter blandt andet kunstnere, professionelle idrætsudøvere eller specialiserede kokke.

Derudover kan der gives opholds- og arbejdstilladelse som fodermester eller driftsleder i landbruget samt til arbejdsopgaver på boreplatforme, boreskibe eller andre flytbare arbejdspladser, som kortvarigt kommer ind på dansk område.

Arbejdsmarkedstilknytning (el. fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft)

Hvis man har haft opholdstilladelse i Danmark som eksempelvis flygtning eller hvis man er familiesammenført, men ens opholdstilladelse er blevet inddraget eller nægtet forlængelse, kan man få en ny opholdstilladelse, hvis man gennem længere tid har haft fast arbejde eller har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed.

Grupper, som er fritaget for kravet om arbejdstilladelse

Udover de ovenstående kategorier findes der yderligere visse grupper, som er fritaget for kravet om arbejdstilladelse. Disse indbefatter blandt andet:

 • Udenlandske diplomater, der bor i Danmark
 • Personale i udenlandske tog og biler i international trafik
 • Personale med danske lastskibe i international trafik

Derudover findes en række personer, som kan arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse, såfremt opholdet varer maks 3 måneder fra indrejse.

Du kan læse mere om udenlandsk arbejdskraft i Danmark på www.arbejdstilladelser.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *